Grąžinimas ir garantija

Garantija

1. Prekei suteikiamas garantinis laikotarpis, nurodomas garantinėje kortelėje, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.

2. Garantinis aptarnavimas atliekamas, jei pateikiama garantijos kortelė. Kortelė, kurios bent viena grafa neužpildyta ar trūksta pardavėjo parašo bei antspaudo, laikoma negaliojančia.

3. Intensyviai eksploatuojamus prietaisus reikia pristatyti techninei apžiūrai kas 3 mėnesius arba pagal gamintojo rekomendacijas.

4. Garantija nesuteikiama tokiais atvejais:

 • prietaisas naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;
 • prietaisas  pažeistas mechaniškai arba kitaip;
 • gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių (dėl kliento ar nesant jo kaltės);
 • naudojant prietaisą ne pagal paskirtį;
 • dėl savaiminių detalių nusidėvėjimo;
 • gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 • gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis ir pan.);
 • gedimams, kai nustatomi prietaiso perkrovimo požymiai;
 • gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
 • jei prietaisas buvo nekokybiškai remontuotas ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;
 • jei įrenginys buvo ardytas ar kitaip paveiktas;
 • laiku neatlikus privalomų profilaktinės priežiūros darbų, jei gamintojas taip nurodė.

Prekių grąžinimas

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014m. liepos 22d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”.

Jei gauta prekė Jums nepatiko, turite teisę per 14 dienų nuo jų pristatymo dienos jos atsisakyti ir atgauti sumokėtus pinigus. Jums nereikia nurodyti atsisakymo priežasčių. Prekę grąžinti galite šiais būdais: 

 • atnešant ją į bet kurią UAB "Emilita" parduotuvę Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje;
 • per siuntų tarnybos Venipak kurjerį.

Visas išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, apmoka pirkėjas, kurios yra išskaitomos iš grąžintinos sumos. 

Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes, turi atsiųsti el.paštu Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą,  jame nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekę, kainą, pristatymo datą

Grąžindami prekę, turite pateikti prekės pirkimą įrodančius dokumentus bei prekės garantiją patvirtinantį dokumentą, jeigu toks yra. Pirkimą įrodančiais dokumentais gali būti laikomi PVM sąskaita-faktūra, banko išrašas.

Jei Pirkėjas neišsaugojo pirkimą patvirtinančio dokumento, prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.

Pirkėjui grąžinus prekes dėl prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. 

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pavyzdžiui, Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

PASTABA.  Į  grąžintinų  prekių ar paslaugų sąrašą nėra į traukiamos:

 • Pristatymo išlaidos.
 • Pagal individualų kliento poreikį pagaminta ar užsakyta prekė.
 • Sudaužytos, sugadintos, subraižytos ar kitaip dėl kliento kaltės mechaniškai pažeistos prekės.

Pardavėjas, priėmęs ir įvertinęs pirkėjo grąžinamą prekę, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, grąžina pirkėjui sumokėtus pinigus.