Privatumo politika - UAB "Emilita"
+370 686 40925

Privatumo politika

 

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) yra pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip UAB

„Emilita“ renka ir tvarko savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis, kaip jie yra naudojami ir kokiomis saugumo priemonėmis yra apsaugoti. Siekdami užtikrinti Jūsų informuotumą, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Politiką ir susipažinti su joje pateikiama informacija. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsu turiniu ir/ar paslaugomis.

 

UAB „Emilita“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.emilita.lt.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Emilita“, juridinio asmens kodas 300041911, registracijos

adresas: Žalumos g. 2, Gegužiai, LT-78308 Šiaulių r., el. paštas: info@emilita.lt, tel.Nr.: +370 41 500027.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali mūsų interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami savo asmens duomenis turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

 

 

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija:

 

Netiesiogiai gaunama informacija:

¢ Informacija, kaip naudojatės mūsų svetaine. Galime rinkti informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama

vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

 

 

Kita mūsų renkama informacija

 

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad UAB „Emilita“

tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 

 

 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims. Mes atskleisime

jūsų informaciją šiems subjektams:

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

UAB „Emilita“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB

„Emilita“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

 

Asmeniniai duomenys, kurie apdorojami, remiantis jūsų sutikimu, yra apdorojami iki to momento, kol

jūs atšaukiate savo sutikimą arba asmeninių duomenų apdorojimo tikslui sueina senaties terminas.

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mes įdiegėme fizines ir technines priemones, siekiant apsaugoti visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

 

JŪSŲ GARANTUOJAMOS TEISĖS

 

Mes garantuojame šių jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, kai yra

jūsų prašymas ar paklausimas:

 

tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

 

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja.

Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms,

kuriomis naudojatės.

 

 

SLAPUKAI

Šiose Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms

technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. Pixel Tags), žiniatinklio indikatoriams (angl. Web Beacon), tinklo duomenų rinkėjams (angl. Clear GIF) apibūdinti.

 

Slapukų naudojimas

 

¢ Duomenų valdytojo interneto svetainėse norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios atitiktų jūsų poreikius. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai parengti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei

 

rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis

galime savo svetaines tobulinti, padaryti patogesnes naudoti.

 

Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai

 

 

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 

funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.

 

Slapukai padeda surinkti šiuos duomenis:

 

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

 

atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų

nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukais,

pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra ir atsisakykite slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite

adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Kita informacija, susijusi su slapukų naudojimu

 

slapukams naudoti taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

„Facebook“ slapukų politika.

 

Mūsų interneto svetainėje esami slapukai

 

¢

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Naudojami duomenys
Analytics cookies ( utm, utma,

   utmb, utmc,

   utmz, _ga, _gid,

_gat)

 

GM žurnalų leidybos grupė naudoja google analytics slapukus sekti svetainės

lankomumą, atpažinti naujus ir grįžtančius skaitytojus, kaupti vartotojų skaitymo istoriją. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus rasite čia: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Šie duomenys niekaip nesusieti su jūsų asmenine

informacija, nesusiję su jūsų asmeninėmis google paskyromis

 

Reklamos

skapukai (įvairūs)

Šie slapukai kaupia anoniminę informaciją apie jūsų veiksmus, susijusius su

reklamos rodymu ir vartojimu. Šių slapukų kaupiamą anonimišką informaciją

galime dalintis su trečiosiomis šalimis tam, kad jums rodytume kokybišką ir jums aktualią reklamą. Daugiau informacijos rasite

čia: http://www.youronlinechoices.com/lt/jusu-pasirinkimai

Šie duomenys niekaip nesusieti su jūsų asmenine informacija

 

 

KUR KREIPTIS?

 

Norėdami atšaukti sutikimą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, patikslinti, ištrinti ar perduoti savo asmeninius duomenis arba, atitinkamai, apriboti apdorojimą, informuokite mus atsiųsdami mums elektroniniu parašu pasirašytą prašymą mūsų el. pašto adresu: info@emilita.lt.

 

 

 

POLITIKOS PAKEITIMAI

 

Mes pasiliekame teisę keisti šį dokumentą bet kuriuo metu. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklalapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.